Mehmet Güney

Gelebileciğiniz en iyi yer, bulunduğunuz yer değildir…

No public Twitter messages.

Facebook
RSS

UMG 512 Enerji Kalite Analizörü

Eki - 28 - 2015
mehmetgny

UMG 512 Enerji Kalite Analizörü

umg_512

Genel

UMG 512 enerji kalitesi analizörü, enerji kalitesini özellikle EN 50160 gibi standartlara göre izlemek için uygundur.

Tüm enerji kalitesi parametreleri toplanır ve analiz edilir, örneğin fliker, arıza kaydedici fonksiyonlu kısa süreli kesintiler, transientler, 63. Dereceye kadar harmonikler ve inrush akımları vb. RS 485 Modbus, Profibus, Ethernet (TCP/IP), BACnet, http, FTP, SMTP, SNTP, DNS,… gibi geniş haberleşme olanakları, mevcut haberleşme ağlarında etkili maliyet ve hızlı entegrasyon sağlar. Bir web tarayıcısı üzerinden, dünyanın her yerinden dahili web sunucusuna erişim sağlanabilir. Pakete dahil olan GridVis yazılımı, bir tuşa tıklayarak kapsamlı analiz imkanı verir.

Uygulama Alanları

Enerji kalitesinin sürekli izlenmesi, örneğin EN 50160
Alt ölçüm noktaları için Ethernet ağ geçidi
Şebeke parametreleri için elektriksel arızaların analizi
Dahili dağıtım şebekesinin EN 61000-4-7, 4-15, 4-30’a göre izlenmesi
EN 50160 analizi için rapor oluşturucu
Uzaktan control
Temel Özellikler

DIN EN 61000-4-30Êa uygun enerji kalitesi ölçümü
A sınıfı ölçüm yöntemi ve doğruluk (Class A)
1’den 63. Harmoniğe kadar harmonikler (U-LN, U-LL, I, P (tüketilen gönderilen) ve Q (ind/kap)
DIN EN 61000-4-7 standardına göre harmonikler ve ara harmoniklerin ölçümü (U-LN, U-LL, I)
GridVis yazılımı ile DIN EN 50160 standardına göre analiz ve değerlendirme
DIN EN 61000-4-15 standardına uygun fliker ölçümü
TN ve TT şebekelerde ölçüm (500V CATIII)
4 gerilim, 4 akım girişi
20kHz sürekli örnekleme ile akım ve gerilim ölçümü
200 ms ölçüm periyodu başına 2000’den fazla farklı parametre kayıt özelliği
8 dijital giriş ve 5 dijital çıkış
Geçici olay kaydı (Transient) >50μs ve 16.000 örneğe kadar kaydetme özelliği
Data logger / olay kaydedici hafıza (256MB Flashdisk)
Profibus DP/V0 alternatif olarak RS 485 (Modbus RTU, Modbus-Master, opsiyonel BACnet)
Ethernet (Web-Server, E-Mail, opsiyonel BACnet)
Müşteriye özgü uygulamaların Jasic dilinde programlanması

UMG 512 Katalog ; indirmek için tıklayınız…

 

NOT: 

21 Aralık 2012 Tarihli ve 28504 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ’nin Tedarik sürekliliği kalitesine ilişkin verilerin kaydedilmesibaşlıklı 8.Maddesinin 4 üncü paragrafında “Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” aynı YönetmeliğinKullanıcı tarafından kayıt cihazı taktırılması başlıklı Geçici 10 uncu Maddesinde “Madde 8’in dördüncü fıkrasına ilişkin uygulama 01/01/2015 tarihinde başlar.” hükümleri gereğince;

Tedarik Sürekliliği Ölçümünde Kullanılabilecek Cihazlar

1.Schneider ION 7650
2.Janitza UMG 512

TEIAŞ EK-8 Uyumlu Güç Kalitesi Ölçüm Cihazı

 

TEIAŞ Sistem Kullanım Anlaşması Ek-8 hükümleri uyarınca sistem kullanıcılarının tesis etmekle yükümlü oldukları Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi için UMG 512 TEIAŞ tarafından uygun görülmüştür.

 

TEIAŞ tarafından yayınlanan duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

Janitza UMG 512  Kurulumu ve Satışını Yapan Fazla bir firma yok bildiğim kadarı ile  anlaşmalı  bazı İller ve kurulumunu yapan firmalar;

 

 

İSTANBUL = epkom.com.tr

 


Geleceğin Motor tek

Geleceğin Motor teknolojileri deyince aklıma ilk olarak gelen çevreci ve ...

KONNEX (KNX) Nedir ?

Merhaba Arkadaşlar Bakalım bu knx nedir ne iş yapar hep ...

Knx hakkında kısa

Merhaba Arkadaşlar bugünden itibaren yeni bir işe başlıyorum akıllı ev ...

UMG 512 Enerji Kalit

UMG 512 Enerji Kalite Analizörü Genel UMG 512 enerji kalitesi analizörü, enerji ...

Arduino nedir ?

Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren ...

Sponsor Bağlantılar